Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

162/2010. /IX. 23./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kölcsey utcai partfalomlás vis maior támogatás elbírálásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy magasabb támogatási intenzitás elérése érdekében Tállai András önkormányzati államtitkáron keresztül forduljon ismételt kérelemmel a Magyar Köztársaság Belügyminiszteréhez.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást indítsa el.

3.  A Képviselő-testület további támogatás hiányában utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a szükséges előirányzatot biztosítsa.

 

Határidő:        2010. szeptember 30. és értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző