Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

166/2010. /X. 14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tasi Péternek az alpolgármester választásra vonatkozó szavazásnál tett érintettségre vonatkozó bejelentését elfogadta

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző