Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  98/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette Dr. Zimonyi Károlynak  a napirend 4. témájának tárgyalása során bejelentett érintettségét.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző