Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. július 15-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. július 15-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

132/2010. /VII. 15./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az útfelújítás V. ütemének tartalmi módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület az V. számú ütemre érvényes vállalkozási szerződés 2. pontban foglaltak szerinti módosításával, továbbá a teljesítési határidő 2010. augusztus 31-ében történő meghosszabbításával egyetért.

2.      A Képviselő-testület az V. ütem szerződés módosítását kiterjeszti

a)         a Liliom utca IV. ütemben el nem végzett kátyúzási munkáira,

b)        továbbá az alábbi utcarészek burkolat-felújítására:

                                                                                 I.          az Akácfasor utca a Dózsa György utcától az újonnan elkészült útalapig,

                                                                              II.         a Bartók Béla utca vége a Demtsa Pál utcától,

                                                                            III.         a Dankó Pista utca a Petőfi utcától ~75 méter hosszú vízszintes szakasza,

                                                                           IV.         a Kölcsey Ferenc utca vége a Vár utcától,

                                                                              V.         a Nefelejcs utca vége az Ibolya utcától,

                                                                           VI.         a Szőke Ferenc utca és

                                                                         VII.         a Völgy utca,

                                                                      VIII.          az Arany János utcában, a Kossuth téren (patika mögött) és a Kölcsey Ferenc utcában lokális, minden esetben 100 m2 alatti felület aszfaltozására.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az V. számú ütemre megkötött kivitelezési szerződés módosítását az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő: 2010. július 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                      Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző