Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     30/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ingyenes helyiséghasználatról  szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi országgyűlési választásokra tekintettel minden jelöltet állítani szándékozó szervezet részére egy alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Faluház (Gomba, Petőfi u. 11.) közösségi színteret választási fórum megtartása céljából.

2.      Az 1. pontban említett választási fórum időpontját úgy kell meghatározni, hogy a közösségi színtér tervezett programját hátrányosan ne befolyásolja.

3.      Az 1. pontban említett választási fórum céljára abban az esetben lehet térítés nélkül rendelkezésre bocsátani közösségi színteret, ha a fórumon belépődíjat nem kell fizetni, illetve nem történik szerzői jogvédelem alá tartozó esemény.

 

Határidő:       2010. április 23.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző