Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     100/2012. /VI.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 14-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.                  Javaslat az 1956-os emlékmű áthelyezésére

 

2.             Javaslat Bénye Község Önkormányzatának a közös hivatal létrehozása tárgyában érkezett válaszlevelében foglaltak és Bénye-Káva körjegyzőjének helyettesítésére vonatkozó kérés megvitatására

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző