HATÁROZATOK - 2012

VISSZA

 Utolsó módosítás időpontja: 2013.02.09. 

Napirendi pontok jóváhagyása (I.19.) 1/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Létszámfejlesztés jóváhagyása (Polgármesteri Hivatal) 2/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterületi munkavégzésről beszámoló előírása 3/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása (Polgármesteri Hivatal) 4/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egységes Közszolgálati Szabályzat módosítása 5/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása (önkormányzati közalkalmazottak és munkavállaók) 6/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai közalkalmazottak étkezési hozzájárulása és Cafetéria Szabályzat jóváhagyása (Gólyafészek Óvoda) 7/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bértervezéshez iránymutatás 8/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bértervezéshez iránymutatás 9/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének elvetése 10/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának napirendre tűzése 11/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási rendelet felülvizsgálatának napirendre tűzése 12/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás előkészítése 13/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utca végén támfal szerkezetépítés jóváhagyása 14/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rozsdamentes korlátépítés jóváhagyása 15/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház melletti lapostető szigetelés jóváhagyása 16/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem székvásárlás költségfedezet jóváhagyása 17/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem világítás költségfedezet jóváhagyása 18/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda létszámtúllépés engedélyezése 19/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda SZMSZ módosítás jóváhagyása 20/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Zártsorú beépítési javaslat a 729 hrsz-ú ingatlanon 21/2012. (I.19.))  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlás előkészítésére felhatalmazás 22/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Művelődésszervező februári programtervének jóváhagyása 23/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Keretbiztosítéki jelzálogszerződés módosításának kezdeményezése 24/2012. (I.19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II.9.) 25/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek 2012-től 2015-ig 26/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.9.) 27/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (vagyonrendelet) 28/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI működési célú támogatása 29/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI felhalmozási  célú támogatása 30/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai takarítási szünet jóváhagyása 31/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratási időszak jóváhagyása 32/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai beíratási időszak tudomásul vétele 33/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv jóváhagyása - 2012. 34/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Teljesítménykövetelményhez szervezeti célok jóváhagyása 35/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása 36/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 37/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekalakítás jóváhagyása (6/3, 6/4, 6/5 és 7 hrsz-ok) 38/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekalakítási döntés módosítása (tópart - úthasználati jogcím) 39/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Népzenei dupla CD kiadásának támogatása 40/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 41/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanulmányterv 1. változatának elvetése 42/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanulmányterv 2. változatának elvetése 43/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (20 hrsz) 44/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (19 hrsz) 45/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (490/1 hrsz) 46/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (538/1 hrsz) 47/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati kezelőegység értékesítése 48/2012. (II.9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.22.) 49/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása 50/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház befejezéséhez előirányzat biztosítás 51/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (talajterhelési díj rendelet) 52/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (talajterhelési díj rendelet) 53/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak módosítása 54/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Térségi víziközmű szolgáltatók megalakulásának támogatása 55/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori HÉSZ módosításról vélemény alkotás 56/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 57/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrkapitányság személyi változás támogatása 58/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi közbiztonsági központ kialakítására pályázat benyújtása 59/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportinfrastruktúra-fejlesztésre pályázat benyújtása 60/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportkoncepció módosítása 61/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rally verseny szervezéshez hozzájárulás 62/2012. (III.22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 12.) 63/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 64/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IV.12.) 65/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása (szociális rendelet módosítás) 66/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása (szociális rendelet módosítás) 67/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági beszámoló elfogadása 68//2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi beszámoló elfogadása 69/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás 70/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás jóváhagyása 71/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda IMIP értékelés elfogadása 72/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 2011. év 73/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri összefoglaló jelentés 2011. év 74/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat elfogadása 75/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda belsőellenőri jelentés elfogadása 76/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanok értékesítése 77/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása 78/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös Hivatal létrehozásának kezdeményezése 79/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 80/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati OEP finanszírozás elszámolása 81/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi szociális gondozó személyi juttatás pótfinanszírozása 82/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szűcs Sándor földhaszonbérleti szerződése 83/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna tetepusztai ingatlanbérlemény iránti kérelmének elbírálása 84/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Somogyi Józsefné földhaszonbérleti szerződése 85/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem bérleti szerződés tervezetének jóváhagyása 86/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház bérleti díj megállapítása 87/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatása 88/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Aljegyzői pályázat kiírásának jóváhagyása 89/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Mezőgazdasági Termelőszövetkezet felhívása a HÉSZ betatására 90/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele 91/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szerződés módosítás Bercsényi utcai ingatlan vásárláshoz kapcsolódó határidő meghosszabbításra 92/2012. (IV.12.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V.23.) 93/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Műszaki ellenőrök díjazásával kapcsolatos piacfelmérés 94/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás megindítása a Szemők Balázs tér felújítására és a régi főzőkonyha homlokzat felújítására 95/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás megindítása az IKSZT kivitelezésére 96/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés ügyben döntéshozatal elhalasztása 97/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés ügyben döntéshozatal elhalasztása 98/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Földhivatali vizsgálat kezdeményezése 99/2012. (V.23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.14.) nyílt ülés 100/2012. (VI.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
1956-os emlékmű áthelyezése 101/2012. (VI.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közöshivatal kialakításának előkészítése Bénye Község Önkormányzatával 102/2012. (VI.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.14.) zárt ülés 103/2012. (VI.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának jóváhagyása 104/2012. (VI.14.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 27.) 105/2012. (VI.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft társasági szerződés elfogadása 106/2012. (VI.27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL Zrt üzemeltetési időszak alatti hibáinak feltárása 107/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 28.) 108/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása 109/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Surmanné Nagy Krisztina szakmai teljesítményének elismerése 110/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI. 28.) 111/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai gyermekétkeztetés általános költségének átvállalása 112/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényházban étkezés biztosítására szolgáltatási szerződéskötési kötelezettség 113/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámolójának elfogadása 114/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda kollektívája szakmai teljesítményének elismerése 115/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI tájékoztatójának véleményezése 116/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kávai közös hivatal kezdeményezésére testületi állásfoglalás 117/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pinceperhez kapcsolódó kártérítési érték meghatározása 118/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kávai HÉSZ módosítás támogatása 119/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor Strázsa-hegy HÉSZ módosítás támogatása 120/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó tájékoztatás tudomásul vétele 121/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közköltségen történő eltemetésre vonatkozó árajánlatok tudomásul vétele 122/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Utca és házszámtáblák hiányának pótlása 123/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (tóparti hulladékkezelési gyakorlat) 124/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti hulladékkezelési gyakorlat változtatási igényének felmérése 125/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 126/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 127/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 128/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 129/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 130/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 131/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 132/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Lenkovics László vételi ajánlat visszavonásának tudomásul vétele 133/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fehérgyolcs Alapítvány működéséhez önkormányzati hozzájárulás 134/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ előírásainak betartása 135/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabad pénzeszköz kezelése (lekötés) 136/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda létszámtúllépésének jóváhagyása 137/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda házirendjének jóváhagyása 138/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyása 139/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési tevékenység I. félévi beszámolójának elfogadása 140/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fotópályázat kiírása 141/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat módosítása 142/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT építéséhez pótelőirányzat biztosítása 143/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 144/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlás a KEOP pályázat megvalósításához 145/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Patay József utcai szögtámfal építés közbeszerzési eljárásának megindítása 146/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ybl Diákközösség termelési gyakorlatának támogatása 147/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jutalom megállapítása 148/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (VI. 28.) zárt ülésen 149/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
dr. Veres Ildikó aljegyzői kinevezése 150/2012. (VI.28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 11.) 151/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft-vel víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása 152/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft-vel szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása 153/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati rendelő klimatizálása 154/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés 155/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Karbantartási szerződés a 026/2 hrsz-ra vonatkozóan 156/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportöltöző tervének kiválasztása 157/2012. (VII.11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (VII. 31.) 158/2012. (VII.31.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Darvai Róbert közalkalmazotti kinevezése 159/2012. (VII.31.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 08.) 160/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
„Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 161/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
„SZÖGTÁMFAL ÉPÍTÉSE A PATAY J. UTCÁBAN” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 162/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Községháza előkert tervezési ajánlatainak elbírálása 163/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői HSZK alapító okirat módosításának jóváhagyása 164/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közérdekű önkéntes tevékenység szervezésének jóváhagyása 165/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Pata Parádé támogatása 166/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan csereszerződésre vonatkozó határozat módosítása 167/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közműhálózat előirányzatának átcsoportosítása (elektromos hálózat - út) 168/2012. (VIII.08.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 30.) 169/2012. (VIII.30.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sulán István közalkalmazotti kinevezése 170/2012. (VIII.30.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.13. 171/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Féléves beszámoló elfogadása 172/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX. 13.) 173/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (Rendezvényház tolófal) 174/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (Rendezvényház színpadi függöny) 175/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (Rendezvényház gipszkartonozás) 176/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (belsőellenőrzési terv) 177/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása 2013. 178/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (2765 hrsz-ú ingatlan 5/8-ad) 179/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj csökkentés (Cuccina Italiana Kft) 180/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telephely bejegyzési hozzájárulás (Cuccina Italiana Kft) 181/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (iskola - jubileumi jutalom) 182/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kuratóriumi tisztségből való visszahívás (dr. Molnár Lajos) 183/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezőgazdasági együttműködés 184/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítési döntés elnapolása 185/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (tóparti hulladékkezelés) 186/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti hulladékkezelés 187/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rozmaring Hagyományőrzős Egyesület támogatása a szüreti mulattságok megszervezése céljával 188/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utcai beadványra válasz 189/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kézi- és kosárlabdapálya építés 190/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonközösségi pótlási- karbantartási terv módosítás tudomásul vétele 191/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hajt-A Csapat Egyesülethez történő csatlakozás 192/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti terület bővítés 193/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Birkózó szőnyeg beszerzés 194/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth József bizottsági tagi lemondásának tudomásul vétele 195/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 13.) zárt ülés 196/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása 197/2012. (IX.13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 09.) 198/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kézilabdapálya megvalósítása 199/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs téri beruházás kiterjesztése 200/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Járási ügysegéd biztosítása 201/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai ajándékozási szerződések 202/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai ingatlanrész megvásárlásának elutasítása 203/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai telekrendezés 204/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai kisajátítás 205/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági központ kialakítás (technikai háttér) 206/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági központ kialakítás (felújítási munkálatok) 207/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági központ működtetésére megállapodás előkészítés 208/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan eladása 209/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (HÉSZ módosítás) 210/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítése 211/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás elutasítása (Völgy utca) 212/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvétel 213/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás előkészítése (Rákóczi u. 1.) 214/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 09.) zárt ülés 215/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Ferencné közalkalmazotti kinevezése 216/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Sándorné közalkalmazotti kinevezése 217/2012. (X.09.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 31.) 218/2012. (X.31.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési konzultációs felhívás jóváhagyása 219/2012. (X.31.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kisajátítás előtti vételár ajánlat (Arató házaspár utca) 220/2012. (X.31.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.15.) 221/2012. (XI. 15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya építés, Petőfi utcai ároklefedés pótelőirányzat biztosítása 222/2012. (XI. 15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás eredmény hiredetés (Sportpálya, Petőfi utca és Rákóczi utca árok lefedés) 223/2012. (XI. 15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior pályázat benyújtásra döntés (Petőfi utca) 224/2012. (XI. 15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor pénzügyi bizottsági tag választása 225/2012. (XI. 15.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.22.) 226/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása 227/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház emeleti szint világításra pótelőirányzat biztosítása 228/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató jóváhagyása 229/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció jóváhagyása - 2013. évi költségvetés 230/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése 231/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatás pályázati eljárása 232/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak meghatározása 2013-ra. (helyiségek, Tápióvölgye vadásztársaság, faluház) 233/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj módosítás (vízművagyon működtetés - Daköv Kft) 234/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetőfenntartási hozzájárulás meghatározása 2013-ra. 235/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház bérleti díj emelés mellőzése 236/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szolgáltatási előszerződés tervezet jóváhagyása (Rendezvényház) 237/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi tájékoztató elfogadása 238/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határkiigazítás kezdeményezése 239/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri jelentés elfogadása (helyi iparűzési adó) 240/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás jóváhagyása 241/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Régiós szétválás kezdeményezése 242/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebtenyészeti fellebbezés elutasítása 243/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye Gazda Egyesület székhelyhasználata 244/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Településnév használat jóváhagyása Gomba-Bénye Gazda Egyesület 245/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatása 246/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvvizsgálói és pénzügyi szakértői megbízás 2013-ra 247/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Testvértelepülési kapcsolat felvétele 248/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekadományozás elvetése 249/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárka területrendezésének előkészítése 250/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Év végi juttatás jóváhagyása 251/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (2719/1 hrsz.) 252/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utcai út- és csapadékvíz elvezetés tervezésének jóváhagyása 253/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 22.) zárt ülés 254/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Titkos szavazás lebonyolítása 255/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tag választása 256/2012. (XI. 22.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 06.) 257/2012. (XII. 06.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságkonszolidációban való részvétel 258/2012. (XII. 06.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 13.) 259/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása 260/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatói beszámoló elhalasztása (víz- és szennyvízcsatorna) 261/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ledniczki Tibor hulladékkezelési közszolgáltatási beszámoló elfogadása 262/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hírös Kft hulladékkezelési közszolgáltatási beszámoló elutasítása 263/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési beszámolóval kapcsolatos feladatmeghatározás 264/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjemelési javaslat elutasítása 265/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás jóváhagyása 266/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 267/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás időpontjának meghatározása 268/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanyagondnoki beszámoló napirendre tűzése 269/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv elfogadása - 2013. 270/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv - 2013. 271/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kitüntetési rendelet felülvizsgálata 272/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Létszámbővítés - szociális segítő, konyhai kisegítő 273/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hangyás Mihályné karbantartási költség bérleti díjba történő beszámítása 274/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 275/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás jóváhagyása 276/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterület elnevezés elutasítása 277/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombán élt kiemelkedő tevékenységet végző személyek elismerése 278/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Földhivatali határozat (terület kiigazítás) fellebbezése 279/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utca alsó kivezetés tanulmányterv-rész készíttetése 280/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Adórendelet módosítás rendkívüli ülésen történő napirendre vétele 281/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárka területrendezésének előkészítése 282/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fotópályázat bírálata 283/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális beszámoló véleményezése 284/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház emeleti helyiség sportolási célra történő biztosítása 285/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 13.) zárt ülés 286/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Díszpolgári cím adományozás 287/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
"GOMBÁÉRT EMLÉKPLAKETT" adományozás 288/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Darvai Róbert Zoltán közalkalmazotti kinevezése 289/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sulán István közalkalmazotti kinevezése 290/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Viczán József közalkalmazotti kinevezése 291/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézményalapítás előkészítése 292/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Névpályázat kiírás az IKSZT-re és a Rendezvényházra 293/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 294/2012. (XII. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 17.) 295/2012. (XII. 17.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságkonszolidációs határozati felülvizsgálata 296/2012. (XII. 17.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságkonszolidáció 297/2012. (XII. 17.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 29.) 298/2012. (XII. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői HSZK alapító okirat és Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása 299/2012. (XII. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 29.) zárt ülés 300/2012. (XII. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális segítői pályázat elbírálása 301/2012. (XII. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzesné Jeles Ágnes közalkalmazotti kinevezése 302/2012. (XII. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hegedűs Józsefné közalkalmazotti kinevezése 303/2012. (XII. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA