Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

1/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.      Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elkészítése érdekében szükséges – előzetes képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő – ügyek tárgyalása

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményezők: valamennyi bizottság

 

2.      Egyebek

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző