Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     191/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i nyílt ülésén megtárgyalta a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztítómű tulajdonközösségének a karbantartási-, pótlási terv módosítására vonatkozó döntéséről szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta.

 

1. A Képviselő-testület tudomásul vette a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztítómű tulajdonközösségének a karbantartási-, pótlási terv módosítására vonatkozó döntését.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a tulajdonközösséget tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző