Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     210/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi településrendezési eszközök módosítására vonatkozó határozati javaslatra irányuló módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A Képviselő-testület az előkészített határozati javaslat 2. pontjából törli a „valamint a településrendezési szerződés szükséges tartalmáról” szövegrészt

 

Határidő:           azonnali

         Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző