Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott rendkívüli ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2012. /III. 22./ számú határozat

 

1.)            Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására           

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

 

2.)    Javaslat a Rendezvényház építés II. ütem befejező munkálatainak ütemezésére

          Előterjesztő:                     polgármester

 

3.)           Javaslat a Gomba Község területén történt utólagos közműrákötések rendjéről szóló 13/2009. (V.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

 

4.)           Javaslat a talajterhelési díjról szóló 19/2007. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

 

5.)           Javaslat a 172/2011. (XI.17.). sz. határozat 3. pont II. alpontjával megállapított bérleti díj módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

 

6.)           Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által előírt feladatokról.

          Előterjesztő:                     polgármester

 

7.)    Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző