Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

259/2012. /XII.13./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 13-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Beszámoló a víz-, csatorna-, és hulladékkezelési közszolgáltatásokról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       közszolgáltatók

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

3.)    Javaslat az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 15/2008. (IV. 25.)  önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző, közszolgáltatók

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)    Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.)  önkormányzati rendelet módosítására

    Előterjesztő:                     polgármester

    Előkészítő:                       jegyző

    Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)    Javaslat a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előterjesztő:                     polgármester

    Előkészítő:                       jegyző

    Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.)    Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

    Előterjesztő:                     polgármester

    Előkészítő:                    jegyző

    Véleményező:                  valamennyi bizottság

8.)    Javaslat a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

9.)    Javaslat a 2013. évi rendezvényterv jóváhagyására

       Előterjesztő:                     polgármester

 Előkészítő:                       jegyző

       Véleményező:                  valamennyi bizottság

10.) Egyebek

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző