Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

33/2012. /II. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévre az első osztályos tanulók beíratásra kitűzött időpontját és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévre az első osztályos tanulók beíratásra kitűzött időpontját

2012. március 26-án   8-tól 16 óráig,

2012. március 27-én   8-tól 16 óráig tudomásul veszi.

 

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző