Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 29-én megtartott

rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

    298/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 29-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:        polgármester

Előkészítő:          jegyző

 

2)             Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:        polgármester

Előkészítő:          jegyző

 

3)             Javaslat az üllői Humán Szolgáltató Központ alapító okirata és az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosításának elfogadására

Előterjesztő:        polgármester

Előkészítő:          jegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző