Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     161/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésén megvitatta a Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítása, főzőkonyha homlokzat felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás során készült bíráló bizottsági javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1)          A Képviselő-testület a „Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban megerősíti a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntését, s az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti:

 

1.) számú ajánlat:

Neve

Mozo-Mozo Kft.

Székhely címe

2700 Cegléd, Akácos u. 50.

01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

20.170.077.- Ft

02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

9.792.390.- Ft

 

2.) számú ajánlat:

Neve

BATA 2001 Kft.

Székhely címe

2235 Mende, Tél utca 17.

01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

17.908.647.- Ft

02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

9.009.120.- Ft

 

3.) számú ajánlat:

Neve

TZ Thermobau Kft.

Székhely címe

2217 Gomba, Fáy A. u. 49.

01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

16.135.435.- Ft

02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

7.834.055.- Ft

 

 

 

 

2)          A Képviselő-testület a „Szemők Balázs tér felújítása - piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja mindkét rész vonatkozásában. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

 

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

 

Neve

TZ Thermobau Kft.

Székhely címe

2217 Gomba, Fáy A. u. 49.

01. rész: Piac kialakítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

16.135.435.- Ft

02. rész: Főzőkonyha homlokzat felújítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

7.834.055.- Ft

 

Kiválasztás indoka: A nevezett ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat mindkét rész tekintetében.

 

3)          A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2012. augusztus 21.

Felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző