Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az engedélyezett létszám bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.    A Képviselő-testület a községgazdálkodási szakfeladaton jóváhagyott létszámbővítésekre tekintettel a közterületi munkavégzésről a polgármesteri jelentéshez hasonló szerkezetben, heti bontásban írásbeli beszámoló elkészítését és képviselő-testületi ülésre történő benyújtását írja elő.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző