Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     187/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tóparti hulladékkezelési gyakorlat módosítására vonatkozó kérdőívek értékelése alapján készült tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - figyelembe véve az ingatlantulajdonosok kérdőíven adott válaszait - nem módosít a tóparti hulladékkezelési gyakorlaton.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változtatási igényt jelző ingatlantulajdonosokat a beérkezett kérdőívek rövid értékelése mellett tájékoztassa a döntésről.

3.      A Képviselő-testület a tóparti hulladékgyűjtő pontok alapterület bővítése, és fallal történő körülhatárolása érdekében dologi kiadások kiemelt előirányzatra pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

 

Határidő:        a 2. pont tekintetében 2012. szeptember 30.

                        a 3. és 4. pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző