Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

23/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a művelődésszervező által február hónapra kidolgozott programot és annak költségvetési tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszönve a művelődésszervező februári programtervre készített tájékoztatását, azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2.        A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy hívja fel a művelődésszervező figyelmét, hogy az év további hónapjaira a költségvetési keretek ismeretében tervezze meg a megtartásra javasolt programokat.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző