Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     120/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Monor Város egykori zártkertje (Strázsa-hegy) településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról készült előterjesztésben foglalt tájékoztatót  és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Monor Város Önkormányzata a Monor Város egykori zártkertje (Strázsa-hegy) településrendezési eszközeinek módosítására lefolytatott eljárásban a Gomba Község Önkormányzatát kifogást nem emelő véleményezőnek fogja tekinti.

2.      A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Monor város Polgármesterét tájékoztassa

 

 

Határidő:             2012. július 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző