Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     171/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Javaslat az önkormányzat 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

2)             Polgármesteri jelentés a képviselő-testületi végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       polgármester, jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

3)             Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

4)             Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

5)             Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

6)             Javaslat az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

7)             Tájékoztatás önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlatról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

8)             Tájékoztató a gombai mezőgazdasági tevékenység helyzetére vonatkozóan benyújtott beadványról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

 

9)             Egyebek

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző