Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

91/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bercsényi utca új építési telkeit ellátó elektromos közműhálózat kiépítésének elhúzódása miatt szükségessé váló szerződés kiegészítésre vonatkozó javaslat tárgyalása során Tóth József képviselőnek az érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul vette, de a szerződés kiegészítés szükségességének megállapítására irányuló szavazásból nem zárta ki.

 

            Határidő: azonnali

            Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző