Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

62/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Speed Rally Team által rally verseny céljából történő útlezárás engedélyezése iránt benyújtott kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Speed Rally Team Sportegyesület (Képviseli: Fodor Krisztián elnök, 2612 Kosd, Petőfi S. u. 26.) által 2012. május 20-án Úri irányából Gomba irányába tervezett MNASZ által regisztrálandó rally verseny szervezése ellen kifogást nem emel.

2.      A Képviselő-testület hozzájárulását azzal a kikötéssel adja meg, hogy a futamon résztvevő járművek a település belterületén a futam napján csak rendőrségi ellenőrzés mellett közlekedhetnek, lehetőleg csoportosan, rendőrségi felvezetéssel. 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő:             2012. március 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző