Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

87/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház bérbeadása során alkalmazásra kerülő bérleti díjakra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a rendezvényházban üzemelő étkező bérbeadása esetén alkalmazandó bérleti díjat 2012. év április 13. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

a)      24 órás igénybe vétel esetén                                                           20.000,- Ft,

b)      napközbeni igénybe vétel 7 órától 22 óráig terjedő

      időtartamon belül 2.000,- Ft/óra,   de minimum                             10.000,- Ft,

2.    A Képviselő-testület a rendezvényházban üzemelő rendezvényterem bérbeadása esetén alkalmazandó bérleti díjat 2012. év április 13. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

a)      24 órás igénybe vétel esetén                                                           60.000,- Ft,

b)      napközbeni igénybe vétel 7 órától 22 óráig terjedő

      időtartamon belül 8.000,- Ft/óra,   de minimum                             40.000,- Ft,

3.    A Képviselő-testület a rendezvényház étkezés biztosításával történő együttes bérbeadása esetére szolgáltatási szerződéskötési kötelezettséget ír elő, mely szerződéskötéshez a szolgáltatási díjat az alábbiak szerint határozza meg:

a)      egyszerű menü biztosítása legalább 25 fő esetén (amelyen

belül a bruttó nyersanyagnorma 400,- Ft/fő) résztvevőnként       2.000,- Ft/fő,

b)     alkalmi (pl.: lakodalmi) menü biztosítása legalább 50 fő esetén

            (amelyen belül a bruttó nyersanyagnorma 2.000,- Ft/fő)

            résztvevőnként                                                                             6.000,- Ft/fő.

4.    A 3. a) pont szerint meghatározott szolgáltatási díj a rendezvényház 8 órás igénybe vételén túl 50 %-kal növelt mértékben kerül a szolgáltatási szerződésben megállapításra.

5.    A 3. a) és b) pont szerint meghatározott szolgáltatási díjban jelölt nyersanyagnorma növelésével arányos mértékben nő a szolgáltatási díj is.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző