Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     184/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a gombai mezőgazdasági tevékenység helyzetére vonatkozóan benyújtott javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület készséggel együttműködik a mezőgazdasági vállalkozásokkal, egyéni vállalkozókkal, melynek keretében kezdeményezésükre agrárfórumot hív össze.
  2. Gomba Község Önkormányzata a gazdák érdekvédelmi szervezetének megalakulása esetén ingyenes helyiséghasználati megállapodást tud kötni önkormányzati tulajdonban lévő helyiség alkalomszerű használatára.
  3. A Képviselő-testület az önkormányzat jelenlegi bizottsági struktúrájában megvalósíthatónak tartja a gazdák felvetéseinek megvitatását.
  4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a javaslatot benyújtókat tájékoztassa.

 

 

Határidő: értelemszerűen

                 a 4. pont tekintetében 2012. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző