Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

73/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegzését a határozat 1. sz. melléklete szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

 

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a statisztikai összegzést az önkormányzat honlapján tegye közzé és a Közbeszerzések Tanácsa részére határidőben küldje meg.

 

Határidő:             2012. május 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                                  jegyző