Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     176/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a Rendezvényház rendezvénytermében a befejező gipszkartonozási munkálatok költségeinek fedezetéhez szükséges előirányzat biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület - az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében tett intézkedéséről nyújtott tájékoztatás alapján - a Rendezvényház rendezvénytermében a befejező gipszkartonozási munkálatok költségeinek fedezetére 419.100,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
  2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző