Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     239/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a társult települési főépítész által felvetett Bénye-Gomba közigazgatási határ kiigazítására vonatkozó kezdeményezését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület egyet ért azzal, hogy Gomba Község Önkormányzata Bénye Község Önkormányzatával közösen keresse meg a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Földhivatalát a közigazgatási határ problémás állapotának hivatalból történő felülvizsgálata céljával.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2012. december 15.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző