Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

278/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gombán élt kiemelkedő tevékenységet végző személyek elismerése kapcsán az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete keresi a lehetőséget arra, hogy a Gombán élt elismert embereknek emléket állítson és ezt kérdést a következő testületi ülések valamelyikén napirendre tűzi.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző