Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 6-án megtartott

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     257/2012. (XII. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 6-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Javaslat az önkormányzati konszolidációban történő részvételre

 

Előterjesztő:           Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:             Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző