Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 15-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     221/2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

1)             Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése a HE-DO Kft-vel lefolytatott III. konzultációs szakaszban

Előterjesztő: polgármester

 

2)             A Petőfi utcai pinceomlás miatti vis maior pályázat benyújtása

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő:           jegyző

 

3)             Pénzügyi bizottsági tag választás

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő:           jegyző

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző