Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     242/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-magyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./      A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakban két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét.

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezésről valamennyi Pest megyei települési önkormányzatot, valamint Pest Megye Önkormányzatát tájékoztassa, egyben kérve csatlakozásukat a kezdeményezéshez.

3./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pest megyei települések támogatásainak beérkezését követően, de legkésőbb 2012. december 20-áig Magyarország Kormányánál, a Magyar Országgyűlésnél, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a határozat értelmében kezdeményezze, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakban két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét.

4./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezésről a Pest megyei települések támogatásainak beérkezését követően, de legkésőbb 2012. december 20-áig az országos médiumokat is tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző