Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

77/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok értékesítése vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatban tesz javaslatot a Képviselő-testület felé:

 

  1. A Képviselő-testület a 19, és 20 hrsz-ú ingatlanok együttes eladási irányárát 20.000.000,- forintban, eladás idejét legkorábban 2013. április hónapra határozta meg úgy, hogy a két ingatlan közül a 20 hrsz-ú ingatlan önállóan is értékesíthető.
  2. A Képviselő-testület a 490/1 hrsz-ú ingatlan eladására irányárát 9.000.000,- forintban határozta meg.
  3. A Képviselő-testület az 538/1 hrsz-ú ingatlan eladási irányárát 10.000.000 forintban határozta meg.
  4. A Képviselő-testület a döntés időpontjában kijelölt bérlő részére az 538/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása esetén munkáltatói támogatás igénybevételét is biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző