Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

5/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének szabályozására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

 

1.         A képviselő-testület tudomásul veszi Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzatának módosítását, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat függelékeként a 2012. évre érvényes „Gomba Község Polgármesteri Hivatala közszolgálati dolgozóinak béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át.

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a határozatban foglaltakról a munkavállalókat tájékoztassák, és gondoskodjanak a dolgozók által 2012. március 1-ig tett nyilatkozat alapján a választott béren kívüli juttatások tárgy évi biztosításáról.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

                      Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

Egységes Közszolgálati Szabályzat

 

Közszolgálati dolgozók Cafetéria Szabályzata