Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     162/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 8-i rendkívüli nyilvános ülésén megvitatta a Szögtámfal építése a Patay J. utcában tárgyú közbeszerzési eljárás során készült bíráló bizottsági javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a „SZÖGTÁMFAL ÉPÍTÉSE A PATAY J. UTCÁBAN” tárgyú közbeszerzési eljárásban megerősíti a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntését, s az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti:

 

1.) számú ajánlat:

Neve

GEOSZOLG KFT.

Székhely címe

2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.

 

Nettó ajánlati ár (HUF):

24 128 000.- Ft

ÁFA 27 % (HUF):

6 514 560.- Ft

BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF):

30 642 560.- Ft

 

2.) számú ajánlat:

Neve

GEOTEAM KFT.

Székhely címe

3300 Eger, Kertész u. 146.

 

Nettó ajánlati ár (HUF):

24 331 780.- Ft

ÁFA 27 % (HUF):

6 569 581.- Ft

BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF):

30 901 361.- Ft

 

3.) számú ajánlat:

Neve

HABBETON KFT.

Székhely címe

3300 Eger, Vasút u. 8.

 

Nettó ajánlati ár (HUF):

24 446 650.- Ft

ÁFA 27 % (HUF):

6 600 596.- Ft

BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF):

31 047 246.- Ft

 

 

 

 

 

2.      A Képviselő-testület a SZÖGTÁMFAL ÉPÍTÉSE A PATAY J. UTCÁBAN tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

 

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Neve

GEOSZOLG KFT.

Székhely címe

2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.

Nettó ajánlati ár (HUF):

24 128 000.- Ft

 

     

 

Kiválasztás indoka: A nevezett ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

 

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2012. augusztus 21.

Felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző