Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     185/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a Kirtyán-Herrler Annamária ingatlanvásárlás tárgyában benyújtott kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület Kirtyán-Herrler Annamária ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatos döntést a soron következő ülésére elnapolta.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző