Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

 

     236/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház bérbeadása során alkalmazásra kerülő bérleti díjak emelésére vonatkozó javaslatot és a kialakult bizottsági álláspontok alapján az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.        A Képviselő-testület a Rendezvényházban lévő rendezvényterem és ebédlő bérbeadása esetén a 113/2012. (VI. 28.) határozattal módosított 87/2012. (IV. 12.) határozat szerint alkalmazandó bérleti- és szolgáltatási díjakat 2013. január 1. napjától nem módosítja.

 

2.        A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az 1. pont szerinti bérleti- és szolgáltatási díjak tekintetében - a tapasztalati adatok alapján - 3-5 évente tegyen ezer forintra kerekített díjemelési javaslatot.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző