Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen lebonyolított titkos szavazással az alábbi döntést hozta:

 

     256/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Községért Közalapítvány megüresedett kuratóriumi tagság, valamint ellenőrző bizottsági tagság betöltésére vonatkozó személyi javaslatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány kuratóriuma tagjává – határozatlan időtartamra – megválasztja Tasi Kálmán 2217 Gomba, Kossuth tér 3. szám alatti lakost.

2.      A Képviselő-testület a Gomba Községért Közalapítvány ellenőrző bizottságának tagjává – határozatlan időtartamra – megválasztja Brecsokné Sleszkó Nóra 2217 Gomba, Fáy András u. 45. szám alatti lakost.

3.      A Képviselő-testület feléri a jegyzőt a szükséges okiratok elkészítésére, és a változás bejelentési eljárás illetékes bíróság előtti megindítására

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző