Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 27/2008. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 27/2008. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a 2012. február 9-én tervezett ülésén veszi napirendre.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosító rendelet előkészítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző