Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogató szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     203/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szennyvízcsatorna bővítéséhez kapcsolódó adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és támogató szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett elutasította a 212 hrsz-ú ingatlanból kimért 69 nm területű ingatlanrész 250.000,- Ft-os vételáron történő megvásárlásának lehetőségét.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző