Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     229/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta

 

 A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző