Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

270/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi munkatervre vonatkozó módosított határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  polgármester

jegyző

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

2012. december 14.

 

 

dr. Veres Ildikó

 

 

 

 Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve.

 

Jóváhagyva a 270/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozattal

 

2013. január  24. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

             NAPIRENDEK:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó döntésekre, és a költségvetési előirányzatok végrehajtásához kapcsolódó szabályzatok jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

4.)           Javaslat a 2013. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározására

          Előterjesztő:                     jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

5.)    Egyebek

 

2013. február 14. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

             NAPIRENDEK:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Beszámoló a víz-, csatorna közszolgáltatásokról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       közszolgáltatók

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

3.)           Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására                      

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)    Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)    Javaslat óvodai takarítási szünet engedélyezésére

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)    Javaslat az óvodai és általános iskolai beíratás időpontjainak jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezetők

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

7.)    Egyebek

 

 

 2013. március 21. /csütörtök/ 1500 óra 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

                NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat az önkormányzat 20011. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

3.)    Tájékoztató a 2011. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

4.)    Egyebek

 

 

2013. április 6. /szombat/ 900 óra   Falubejárás

 

 

 

2013. április 11. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

                NAPIRENDEK:

 

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)           Javaslat a 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi  bizottság

4.)           Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                     Monor Város rendőrkapitánya

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)           Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                     az egyesület elnöke

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.)           Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       tanyagondnok

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.)    Egyebek

 

  

2013. április 18. /csütörtök/ 1800 óra   Közmeghallgatás

 

Az ülés helye:  Rendezvényház - rendezvényterem

                     Gomba, Kossuth tér 21.

                NAPIRENDEK:

 

1.)     Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.)    Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

3.)    Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi tervezett beruházásairól

 

 

2013. május 30. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról   

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  szociális és gyámügyi  bizottság

4.)    Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

5.)    Egyebek

 

 

2013. június 27. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Javaslat a nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)           Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2012/2013. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és tájékoztató a 2013/2014. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

5.)           Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  szociális és gyámügyi bizottság

6.)    Egyebek

 

 

2013. szeptember 12. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Javaslat az önkormányzat 2013. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)           Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012/2013. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2013/2014. tanév előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  ügyrendi bizottság

4.)    Egyebek

 

 

 2013. október 24. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Javaslat az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)    Egyebek

 

   

2013. november 21. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.)    Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.)    Javaslat a önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.)    Javaslat a önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.)    Egyebek

 

2013. december 12. /csütörtök/ 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIRENDEK:

8.)    Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

9.)    Beszámoló a hulladékkezelési közszolgáltatásról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       közszolgáltatók

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

10.) Tájékoztató a közüzemi díjakról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

11.)  Beszámoló a Főépítészi társulás elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről.

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       társult települési főépítész

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

12.) Tájékoztató a 2014. évi rendezvénytervről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  pénzügyi bizottság

13.) Javaslat a képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

14.) Egyebek