Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

19/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda nevelési maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezésére előterjesztett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gólyafészek Óvoda fenntartója a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan engedélyezi a maximális létszám 5 fővel történő túllépését a Gólyafészek Óvodában.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző