Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     198/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 9-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Kézilabda pálya egyeztetési anyagának véleményezése

Előterjesztő:                  polgármester

          Előkészítő:                    jegyző, Elek Csaba beruházási előadó

 

2)             Szemők Balázs téri pályázaton kívüli beruházások

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

3)             Járási ügysegéd igénylésére és a működéséhez szükséges feltételek biztosítására

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

4)             Szennyvízcsatorna bővítéshez kapcsolódó szerződések megkötésére vonatkozó polgármesteri felhatalmazás

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző, aljegyző

 

5)             Önerős közbiztonság fejlesztésre vonatkozó döntések meghozatala

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

6)             Kirtyán-Herrler Annamária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában döntés meghozatala

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

7)             Javaslat HÉSZ módosítás előkészítése

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

8)             Gomba Község Önkormányzata részére megvételre felkínált ingatlan ügyében döntés meghozatala

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző, aljegyző

 

 

9)             Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírásában történő részvétel

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

10)         Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző