Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

34/2012. /II. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
  2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírásnak eleget téve - az önkormányzat honlapján közzétegye.

 

 

Határidő: 2012. március 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

34/2012. (II.9.) sz. határozat 1. sz. melléklete

 

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

 

A közbeszerzés tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

 

I.   Árubeszerzés

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 

II.   Építési beruházás

 

Fedett elárusítóhely kialakítás és önkormányzati épület homlokzat felújítás

egyszerű

hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás

2012. március 1.

2012. június 30

Nem

Integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása

egyszerű

hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás

2012. április 1.

2012. november 30.

Nem

helyi önkormányzati útépítés

egyszerű

hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás

2012. június 1.

2012. szeptember 30.

Nem

 

III.Szolgáltatás megrendelés

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 

IV. Építési koncesszió

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 

V. Szolgáltatási koncesszió

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a

34/2012. (II.9.) sz. képviselő-testületi határozattal.

 

Gomba, 2012. február 9.

 

 

                                                                  Lehota Vilmos

                                                                   polgármester