Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     177/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén elfogadta az alpolgármester módosító indítványát, mely szerint a 2013. évi belsőellenőrzési tervben a főzőkonyha tekintetében ne csak szabályszerűségi vizsgálatot, hanem gazdaságossági, eredményességi vizsgálatot is jelöljön az ellenőrzési terv, továbbá 1 helyett 2 revizori nap (szükség szerint 1 vagy 2 ellenőr) kerüljön feltüntetésre 2013. május helyett 2013. júniusi vizsgálati időponttal, a jelentés júliusi időbeli ütemezésével.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző