Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     194/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a sportfejlesztési célok között birkózószőnyeg beszerzésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület bruttó 1.600.000,- Ft-os keretet biztosít birkózószőnyeg beszerzésére az általános tartalék terhére.
  2. A Képviselő-testület 3 árajánlat bekérése alapján a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó ajánlattevőtől történő megrendelésre hatalmazza fel a polgármestert.

 

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző