Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

54/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjakat meghatározó 172/2011. (XI.17.) sz. határozat 3. pont II. alpontjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület 172/2011. (XI.17.) sz. határozat 3. pontját 2012. március 23-i hatállyal visszavonja

2.      A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak mértékét 2012. március 23. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

I.      A képviselő-testület a Civilház bérleti díját

a)  24 órás időtartamra 11.000.- Ft-ban,

b)  napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 450.- Ft-ban, de minimum 3.500.- Ft-ban határozza meg.

 II.   A képviselő-testület a Faluház bérleti díját

a)  24 órás igénybevétellel 16.500.- Ft-ban,

b) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 1.250.- Ft-ban, de minimum 2.500.- Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző