Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri illetmény szabályairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A képviselő-testület visszavonja a 165/2011. (XI.17.) sz. határozatát.

 

2.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. § (2) bek. e) pontjában rögzített hatáskörében eljárva a 2012. évi jegyzői illetmény megállapítása során vegye figyelembe a 2011. évi teljesítmény értékelését, s az illetmény összetevőkkel illetményét úgy állapítsa meg, hogy az a 2011. évi illetmény összegéhez képest csökkenést ne eredményezzen.

 

Határidő:        2012. január 19.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző