Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     172/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 1-10. sz. mellékletei és „A”-„C” függelékei szerinti részletezés szerint elfogadta.

 

 A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

 

számszaki mellékletek

 

10/A melléklet

 

10/B melléklet

 

10/C melléklet

 

10/D melléklet

 

A függelék

 

B függelék

 

  C függelék