Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás az alábbi döntést hozta:

 

 

     102/2012. /VI.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bénye Község Önkormányzatának a közös hivatal létrehozása tárgyában érkezett válaszlevelében foglaltakat és Bénye-Káva körjegyzőjének helyettesítésére vonatkozó kérését és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a közös hivatal működtetésére vonatkozó megállapodás tartalmára az önkormányzati törvény végrehajtására jövőben megjelenő jogszabály előírásainak figyelembe vételével tesz javaslatot a jogszabály megjelenését követő 45 napon belül.

 

  1. A Képviselő-testület a közös hivatal működtetése során mind az igazgatási-, mind a funkcionális feladatok ellátását a közös hivatal szervezeti egységén belül a székhely településen javasolja bényei ügyfélszolgálati pont működtetésével, ahol a benyújtott kérelmek átvételére és egyes ügycsoportok helyi ügyintézésére nyílik lehetőség egy ügyintéző állandó, valamint a szakelőadók igény- és szükség szerinti jelenlétével.

 

  1. A Képviselő-testület - a várható munkaterhelés miatt - nem járul hozzá ahhoz, hogy Kósa Erzsébet Anikó, Gomba község jegyzője 2012. július 1. napjától Bénye-Káva körjegyzőjének feladatait helyettesítés keretében ellássa.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Bénye Község Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2012. június 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző